Financiranje

karocinlogomali

novabankalogo

U suradnji s Nova bankom nudimo Vam kreditiranja po najprihvatljivijim uvjetima na tržištu. Temeljem predračuna KAROCIN-a odobravaju se krediti do 20.000 HRK bez valutne klauzule i bez kamata. Rok otplate je do 12 mjeseci uz mogućnost prijevremene otplate kredita.

             Primjer:
Iznos kredita u HRK
Naknada u HRK
Rate u HRK
Minimalna potrebna primanja u HRK
20.000
300
1.667
5.000

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1.Original predračuna od tvrtke prodavatelja na ime korisnika kredita-klijent uzima kod KAROCIN-a.
2. Zadnja platna lista.
3.Korisnik kredita potpisuje ugovor o kreditu u Banci uz predočenje osobne iskaznice, potpisuje ugovor o trajnom nalogu, uzima zadužnicu i ugovor o kreditu koje ce ovjeriti kod javnog bilježnika.
4.Korisnik kredita dostavlja Banci potpisane i ovjerene zadužnicu i ugovor o kreditu te plaća trošak odobravanja kredita.

 
diners master visa amex